Samhällsbyggnad och industri för nutid och framtid.

I en vardag fylld av tekniska utmaningar finns Ambratec. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom energi, industri, infrastruktur och installation. Med engagemang och kompetens ser vi till att det fungerar.

Automation

Vår expertis ser till att din anläggning går att styra tillförlitligt, dag ut och dag in. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar så att din verksamhet får utrymme för smarta möjligheter med bättre styrning och kommunikation. Våra ingenjörer vet vad som behöver tas hänsyn till för att undvika oväntade driftstopp i din process och hur du optimerar dina resurser för underhåll och service.

AV- och multimediasystem

Vi hjälper dig att skapa de upplevelser du vill, oavsett om det handlar om ett disco, en idrottsarena, konferenslokaler eller en biograf. Våra experter är med från start till slut och vi designar ditt multimediala system efter just dina behov. Förutom projektledning och analys av ditt behov erbjuder vi utformning av interaktivitet för att kommunicera, påverka och skapa upplevelser samt design av gränssnitt, konstruktion av interaktiva multimediaprogram och de tekniklösningar som behövs.

Belysningssystem och ljusdesign

Ljuset påverkar varje del av vår vardag, tillsammans med er designar vi rätt ljus för just era behov. Vår expertis inom ljusplanering och belysningsteknik skapar goda ljusmiljöer för trivsel och funktion. Rätt ljus innebär även att belysningen regleras och styrs rätt, vi tar ansvar för helheten.

Brandlarm

För din trygghets skull erbjuder våra certifierade brandlarmsingenjörer det brandskydd din verksamhet behöver. Vi ser till att du har ett komplett och säkert brandlarmssystem oavsett om det handlar om heltäckande brandlarm, utrymningslarm eller talande utrymningslarm.
Image

Data- och kommunikationsteknik

Ökad nätkapacitet eller ett helt nytt datakommunikationssystem? För varje år som går blir det tekniska innehållet i en byggnad mer komplext. Vi tar ett övergripande ansvar och levererar genomtänkta och noggranna underlag för att göra entreprenörens arbete lättare och därmed kostnadseffektivare och kvalitetssäkrat. Vår expertis utvecklar och validerar riktlinjer, tar fram designprinciper och de tekniska lösningar som är optimala för er.

Elkraft (HSP- och LSP-system)

Tillsammans bygger vi framtidens samhälle. Oavsett om era behov handlar om lågspänning eller högspänning inom industri-, infra- eller stadsutveckling eller datacenter- eller sjukhusprojekt, så erbjuder vi kompetens inom hela det område som definieras som kraft. Gemensamt ser vi till att vårt samhälle inte stannar.

Elmiljö och åskskydd

Vi hjälper dig att skapa en säker miljö för alla typer av elektronisk utrustning så att datatrafiken flyter på utan avbrott och verksamheten undviker kostsamma driftstopp i samband med åsknedslag.

Men vi glömmer inte heller människan utan skapar lösningar för en elmiljö som tar hänsyn till såväl människor och maskiner. All teknik vi idag omger oss med skapar elektromagnetiska fält och det vet inte forskningen än hur det påverkar oss. Vi hjälper dig att se till att även arbets- och boendemiljön är sund och du får en bra elmiljö, det ger säkerhet och trygghet.

Entreprenadbesiktning

Vi hjälper dig med att säkerställa att din entreprenad utförs korrekt och uppfyller myndighetskraven genom att erbjuda nödvändiga besiktningar i form av inventeringsbesiktning, SYN, förbesiktning och slutbesiktning för elinstallationer och elentreprenader. Både för ABT- och AB-entreprenader.

Vi är medlemmar i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp och via nätverket för entreprenadbesiktningsmän inom bygg, anläggning och installation sätter vi gärna ihop och projektleder hela besiktningsgrupper för att det ska bli smidigt och rätt för dig.

Fastighetsautomation

Vi gör fastighetslivet enklare för dig och vi ger dig verktyg för att styra, analysera och hantera din fastighet. Oavsett storlek på byggnad.

Vi använder oss av BMS (Building Management Systems), EPMS (Electrical Power Management Systems) och SCADA för att din fastighet ska få önskad energiförbrukning i form av el, tappvarmvatten, ventilation och centralvärme. Du kan styra belysning, solskydd och VVS-system genom anpassade molnlösningar och appar. Elenergin kan styras och regleras och vi hjälper dig även att hantera elkvalitén. Vi gör ditt system redo för smarta elnät, så att din energiförbrukning kan matchas mot energibolagets produktion.


Vår kombination av teknisk förståelse för helheten och hög personlig service ger dig trygghet hela vägen, från idé, konstruktion och programmering till färdig produkt.

Hissar och transportsystem

Vi hjälper dig när din verksamhet behöver renovera eller installera nya transporttekniska lösningar som hissar, rulltrappor, lyftbord och handikappanpassningar. Våra experter erbjuder hjälp med den tekniska beskrivningen och utformningen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Kalkyl

Vår expertis hjälper dig när du behöver räkna på fler jobb inom el- och telebranschen. Det kan handla om allt från att i ett tidigt skede få en indikation på en anläggnings kostnad, så väl som en uppföljning av en byggkalkyl eller när du behöver en priskalkyl med ram- eller mängdbeskrivning som underlag. Goda underlag bygger lyckade projekt.

Projektledning

Det kräver sitt att koordinera projekt, oavsett storlek. Vi vet hur viktigt det är att ett projekt når uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens och ser till att rätt person är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Du ska kunna känna dig trygg med att även de större projekten når sina mål.

Reservkraft- och UPS-system

Det är av största vikt att samhället fungerar när vi som mest behöver det, tillsammans med er ser vi till att samhällsviktiga funktioner fungerar och att din verksamhet är skyddad mot elavbrott som kan skada viktig utrustning. Vi ligger steget före genom att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser och vi genomlyser er verksamhet så att en åtgärdsplan upprättas. När ni vet hur risken för elavbrott ska hanteras är ni ett gott steg på vägen mot tryggad verksamhet.

Solcells- och vindkraftsystem

Ett självklart steg för en hållbar utveckling är att vi använder oss av förnybar energi. Med vår kunskap om vindkraftverk och solcellsanläggningar i kombination med vår ambition att bidra till ett bättre samhälle hjälper vi dig att hitta den ekologiskt, socialt och ekonomiskt mest hållbara lösningen för er.

Släcksystem

Vi erbjuder fast monterade släcksystem för att du ska kunna känna dig trygg, även när du inte är på plats eller om utrymmena är svåråtkomliga. Vi guidar dig till ett säkert brandskydd och en tryggare vardag.

Tele- och säkerhetssystem

Trygghet i vardagen är en viktig fråga för oss alla. Vår expertis med gedigen erfarenhet tar fram kompletta helhetslösningar som stärker skyddet i alla miljöer. Oavsett om det handlar om inbrottslarm, passersystem eller kameraövervakning/CCTV. Vi erbjuder projektering och implementering av ditt säkerhetssystem och vet att du, när du känner dig trygg, kan fokusera på din verksamhet och det du gör bäst.

Termografi och nätanalys

Termografering med värmekamera är ett av de mest värdefulla diagnosverktygen. Vi upptäcker temperaturavvikelser och felaktigheter som är omöjliga att se med blotta ögat och ger dig möjligheten att åtgärda fel innan de blivit allvarliga. Värmekameran ger oss utrymme att agera förebyggande och därmed undviker du både kostsamma driftstopp och bränder.