Tillsammans skapar vi
framtidens samhälle

I en vardag fylld av tekniska utmaningar finns Ambratec. Det är en spännande tid vi lever i och förändringarna sker i snabb takt. Ny teknik leder oss mot ett allt mer digitaliserat och tekniksmart samhälle, vi vill leda branschen med fokus på lösningar som verkligen fungerarför oss människor.

Våra tjänster

Vi är Ambratec Eldesign – Vi står för samhällsbyggnad och industri för nutid och framtid. I en vardag fylld av tekniska utmaningar finns vi & erbjuder ett brett utbud av tjänster inom engeri, industri, infrastruktur och installation.

Vi är specialister inom:

Eldesign & Ljusdesign

Kalkyl

Projektledning

Fastighets­automation

Elkraft (HSP & LSP System)

Solcells & Vindkrafts­system

Vad gör vi?

Energi

Framtidens
hållbara lösningar

Vi engagerar oss i skapandet av framtidens hållbara energilösningar så att allas vår vardag ska vara både säker och bekväm.

Industri

Ökad lönsamhet och
minskade utsläpp

Ny teknik inom industrin ger ökad flexibilitet, kortade ledtider och minskade utsläpp. Vi skapar de tekniska förutsättningarna för framtidens industri.

Infrastruktur

Innovativa lösningar för de
många

Tillsammans bygger vi förutsättningarna för ett fungerande samhälle. För att människor tryggt och smidigt ska kunna förflytta sig och vistas i vår gemensamma miljö.

Installation

Smarta och säkra
fastigheter

Våra experter hjälper dig med smartare lösningar som ser till att din fastighet fungerar. Vi gör det enkelt för dig.

Vad får vi hjälpa dig med?

 • Automation
 • AV- och multimediasystem
 • Belysningssystem och ljusdesign
 • Brandlarm
 • Data- och kommunikationsteknik
 • Elkraft (HSP- och LSP-system)
 • Elmiljö och åskskydd
 • Entreprenadbesiktning
 • Fastighetsautomation
 • Hissar och transportsystem
 • Kalkyl
 • Projektledning
 • Reservkraft- och UPS-system
 • Solcells- och vindkraftsystem
 • Släcksystem
 • Säkert brandskydd
 • Tele- och säkerhetssystem
 • Termografi och nätanalys

Vi söker dig som vill växa med oss!

Ambratec växer, vi söker ständigt kunniga medarbetare och nya talanger som vi kan utvecklas tillsammans med.
Vi vill driva en positiv förändring för samhället och vi letar efter dig som delar vårt engagemang. Är du en av dessa?

Samhällsbyggnad och industri förnutid och framtid.

 • AUTOMATION

  Vår expertis ser till att din anläggning gåratt styra tillförlitligt, dag ut och dag in. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar så att din verksamhet får utrymme för smarta möjligheter med bättre styrning och kommunikation. Våra ingenjörer vet vad som behöver tas hänsyn till för att undvika oväntade driftstopp i din process och hur du optimerar dina resurser för underhåll och service.

 • AV- OCH MULTIMEDIASYSTEM

  Vi hjälper dig att skapa de upplevelser du vill, oavsett om det handlar om ett disco,en idrottsarena, konferenslokaler eller en biograf. Våra experter är med från start till slut och vi designar ditt multimedialasystem efter just dina behov. Förutom projektledning och analys av ditt behov erbjuder vi utformning av interaktivitet för att kommunicera, påverka och skapa upplevelser samt design av gränssnitt, konstruktion av interaktiva multimediaprogram och de tekniklösningar som behövs.

 • Belysningssystem och ljusdesign

  Ljuset påverkar varje del av vår vardag, tillsammans med er designar vi rätt ljus för just era behov. Vår expertis inom ljusplanering och belysningsteknik skapar goda ljusmiljöer för trivsel och funktion. Rätt ljus innebär även att belysningen regleras och styrs rätt, vi tar ansvar för helheten.

 • BRANDLARM

  För din trygghets skull erbjuder våra certifierade brandlarmsingenjörer det brandskydd verksamhet behöver. Vi ser till att du har ett komplett och säkert brandlarmssystem oavsett om handlar heltäckande brandlarm, utrymningslarm eller talande utrymningslarm.

 • DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

  Ökad nätkapacitet eller ett helt nytt datakommunikationssystem? För varje år som går blir det tekniska innehållet i en byggnad mer komplext. Vi tar ett övergripande ansvar och levererar genomtänkta och noggranna underlag för att göra entreprenörens arbete lättare och där med kostnadseffektivare och kvalitetssäkrat. Vår expertis utvecklar och validerar riktlinjer, tar fram designprinciper och de tekniska lösningar som är optimala för er.

 • Elkraft (HSP- och LSP-system)

  Tillsammans bygger vi framtidens samhälle. Oavsett om era behov handlar om lågspänning eller högspänning inom industri-, infra- eller stadsutveckling eller datacenter- eller sjukhusprojekt, så erbjuder vi kompetens inom hela det område som definieras som kraft. Gemensamt ser vi till att vårt samhälle inte stannar.

 • Elmiljö och åskskydd

  Vi hjälper dig att skapa en säker miljö för alla typer av elektronisk utrustning så att datatrafiken flyter på utan avbrott och verksamheten undviker kostsamma driftstopp i samband med åsknedslag. Men vi glömmer inte heller människan utan skapar lösningar för en elmiljö som tar hänsyn till såväl människor och maskiner. All teknik vi idag omger oss med skapar elektromagnetiska fält och det vet inte forskningen än hur det påverkar oss. Vi hjälper dig att se till att även arbets- och boendemiljön är sund och du får en bra elmiljö, det ger säkerhet och trygghet.

 • Fastighetsautomation

  Vi gör fastighetslivet enklare för dig och vi ger dig verktyg för att styra, analysera och hantera din fastighet. Oavsett storlek på byggnad. Vi använder oss av BMS (Building Management Systems), EPMS (Electrical Power Management Systems) och SCADA för att din fastighet ska få önskad energiförbrukning i form av el, tappvarmvatten, ventilation och centralvärme. Du kan styra belysning, solskydd och VVS-system genom anpassade molnlösningar och appar. Elenergin kan styras och regleras och vi hjälper dig även att hantera elkvalitén. Vi gör ditt system redo för smarta elnät, så att din energiförbrukning kan matchas mot energibolagets produktion.

 • Hissar och transportsystem

  Vi hjälper dig när din verksamhet behöver renovera eller installera nya transporttekniska lösningar som hissar, rulltrappor, lyftbord och handikappanpassningar. Våra experter erbjuder hjälp med den tekniska beskrivningen och utformningen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

 • Kalkyl

  Vår expertis hjälper dig när du behöver räkna på fler jobb inom el- och telebranschen. Det kan handla om allt från att i ett tidigt skede få en indikation på en anläggnings kostnad, så väl som en uppföljning av en byggkalkyl eller när du behöver en priskalkyl med ram- eller mängdbeskrivning som underlag. Goda underlag bygger lyckade projekt.

 • Projektledning

  Det kräver sitt att koordinera projekt, oavsett storlek. Vi vet hur viktigt det är att ett projekt når uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens och ser till att rätt person är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Du ska kunna känna dig trygg med att även de större projekten når sina mål.

 • Reservkraft- och UPS-system

  Det är av största vikt att samhället fungerar när vi som mest behöver det, tillsammans med er ser vi till att samhällsviktiga funktioner fungerar och att din verksamhet är skyddad mot elavbrott som kan skada viktig utrustning. Vi ligger steget före genom att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser och vi genomlyser er verksamhet så att en åtgärdsplan upprättas. När ni vet hur risken för elavbrott ska hanteras är ni ett gott steg på vägen mot tryggad verksamhet.

 • Solcells- och vindkraftsystem

  Ett självklart steg för en hållbar utveckling är att vi använder oss av förnybar energi. Med vår kunskap om vindkraftverk och solcellsanläggningar i kombination med vår ambition att bidra till ett bättre samhälle hjälper vi dig att hitta den ekologiskt, socialt och ekonomiskt mest hållbara lösningen för er.

 • Släcksystem

  Vi erbjuder fast monterade släcksystem för att du ska kunna känna dig trygg, även när du inte är på plats eller om utrymmena är svåråtkomliga. Vi guidar dig till ett säkert brandskydd och en tryggare vardag.

 • Tele- och säkerhetssystem

  Trygghet i vardagen är en viktig fråga för oss alla. Vår expertis med gedigen erfarenhet tar fram kompletta helhetslösningar som stärker skyddet i alla miljöer. Oavsett om det handlar om inbrottslarm, passersystem eller kameraövervakning/CCTV. Vi erbjuder projektering och implementering av ditt säkerhetssystem och vet att du, när du känner dig trygg, kan fokusera på din verksamhet och det du gör bäst.

 • Termografi och nätanalys

  Termografering med värmekamera är ett av de mest värdefulla diagnosverktygen. Vi upptäcker temperaturavvikelser och felaktigheter som är omöjliga att se med blotta ögat och ger dig möjligheten att åtgärda fel innan de blivit allvarliga. Värmekameran ger oss utrymme att agera förebyggande och därmed undviker du både kostsamma driftstopp och bränder.