Information gällande GDPR-lagen

För oss på Ambratec är det viktigt att våra kunder, leverantörer och samarbetspartners känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar era uppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress och mejladress.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Ambratec använder personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att kontakta våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv – när du kontaktar oss, anlitar oss eller säljer något till oss.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut, med beaktande av reglerna om sekretess, till andra bolag inom vår koncern och samarbetspartners. I vissa fall är vi även skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter, bland andra· Finansinspektionen och Skatteverket.

Enligt lag har Ambratec en dokumentationsskyldighet. Den innebär att vi är skyldiga att spara personuppgifter så länge det krävs för administrering av t.ex löner och skatter. Personuppgifterna sparas inte längre tid än nödvändigt.

Personuppgifterna lagras inom EU/EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker detta i enlighet med gällande lagstiftning. Ambratec kommer då vidta alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras lika säkert som inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling.
Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till Ambratec, Betonggatan 1, 721 36 Västerås.

Personuppgifter behandlas av Ambratec i enlighet med gällande Dataskyddsjörordning EU 2016/679 (GDPR).

Personuppgiftsansvarig hos oss är Glenn Carlsson, VD.
Om ni har frågor eller funderingar gällande detta är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@ambratec.se